Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

fantazja
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
fantazja

June 27 2019

fantazja
1801 efd3
fantazja
4367 c6b0
fantazja
3381 fddd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka

June 03 2019

fantazja
A calm morning by the lake in front of the majestic Mount Fuji, Japan
fantazja
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaweruskowa weruskowa
fantazja
5547 2608
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
fantazja
Od słowa do słowa umówiliśmy się na randkę, potem kolejną i kolejną. Czekałam na moment, kiedy czar pryśnie. Nigdy nie byłam z mężczyzną dłużej niż sześć miesięcy, ale tym razem rozczarowanie nie nadeszło. Zaczęły się za to szczere rozmowy, odsłanianie kart, jedna za drugą, jakbym patrzyła na Księżyc w nowiu, który powoli przechodzi w pełnię. Wszystko otoczone aurą niepewności. Umierałam z przerażenia, że on czegoś nie zaakceptuje, ale cierpliwie czekał i przyjmował wszystko. Bliskość. Pierwszy raz w życiu poczułam, że mogę być z mężczyzną blisko. Znał moją przeszłość, wiedział, dlaczego jestem spragniona akceptacji, miłości, i dawał mi to wszystko z nawiązką.
— Alicja Sinicka - "Winna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
fantazja
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaweruskowa weruskowa
fantazja
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie viaweruskowa weruskowa
fantazja
7657 437c
fantazja
9056 b4ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
fantazja
5579 5864 500
fantazja
2560 5366
Reposted fromMuppet Muppet viaWlodara Wlodara
fantazja
fantazja
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viasoko soko
2287 08c1 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasoko soko
fantazja
3996 bfdc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
fantazja
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl