Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

fantazja
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viakarna karna
fantazja
1590 647b
Reposted fromursa-major ursa-major viaMagnolia11 Magnolia11
fantazja
3529 9b96 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoomedman doomedman
fantazja
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viakarna karna
fantazja
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatransfuzja- transfuzja-
fantazja
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viakotfica kotfica
fantazja

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viakarna karna

April 20 2018

fantazja
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via28mm 28mm
fantazja
fantazja
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
fantazja
fantazja
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
fantazja
chciałabym obdarować cię wszystkim co mam, tylko musisz być pewny że tego chcesz
— hyphaeoflove
fantazja
Przy niektórych oddycha się łatwiej
6375 6747 500
fantazja
0407 d1be 500
fantazja
9579 ee0d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaGaladriela Galadriela
fantazja
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage viaMashe Mashe
1227 860a
fantazja
6532 2563
Reposted fromclerii clerii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl