Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
fantazja
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viainvisibile invisibile
fantazja
fantazja
8445 58b2 500
Reposted fromfoods foods viainvisibile invisibile
fantazja
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaszydera szydera
fantazja
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazzuuoo zzuuoo
fantazja

March 19 2017

fantazja
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
fantazja
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
fantazja
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaasylopath asylopath
fantazja
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viapouler pouler
fantazja
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viabonejanglessie bonejanglessie
fantazja
7153 4418 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaelinela elinela
fantazja
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viapouler pouler
fantazja
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapouler pouler
fantazja
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
fantazja
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
7658 3322 500
Reposted fromerial erial viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl