Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

fantazja
4530 b68b
fantazja
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viasgrialux3 sgrialux3
fantazja
Są trzy słowa, których się boję: zawsze, nigdy, na pewno.
Reposted fromflorentte florentte viaRozaa Rozaa
fantazja
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viasgrialux3 sgrialux3
fantazja
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako viapurplecornflowers purplecornflowers
fantazja
Bądź każdego dnia swoją najlepszą wersją. Dawaj z siebie 100%. Angażuj się, walcz, poświęcaj – jednym słowem: KOCHAJ! Ale gdy widzisz, że robisz to w pojedynkę, jeśli widzisz brak zaangażowania i zaniedbanie, to choćby nie wiem jak ciężkie to dla Ciebie było musisz zrozumieć – tej miłości już nie ma i może nawet nigdy jej nie było.
http://www.oczamimezczyzny.pl/zaurocznie-mija/
Reposted fromwithout-something without-something

April 24 2017

April 23 2017

fantazja
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaJosette Josette
fantazja
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk via00monnn066 00monnn066
fantazja
Słyszała: bądź. Żadnej podpowiedzi. 
Potem zniknął, a może w ogóle 
go nie było. Kobieta i głosy, masa 
dźwięków – światła dla niewidomych. 

Odwołane lekcje, a coś trzeba umieć, 
żeby się przebić przez tę czerń 
i dotknąć rzeczy, które nie popłyną
— "Do dna" , Mirka Szychowiak
Reposted fromciarka ciarka viapampam pampam
fantazja
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaidosk8 idosk8
fantazja
4635 6f88
Reposted fromPigsOnTheWing PigsOnTheWing via00monnn066 00monnn066
fantazja
8324 03d4
Reposted fromiamstrong iamstrong viaidosk8 idosk8
fantazja
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaidosk8 idosk8

April 20 2017

fantazja
6474 5f69
fantazja
fantazja
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viak-achna k-achna
fantazja
fantazja
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viadestroyed destroyed

April 19 2017

fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl