Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

fantazja

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viawszystkodupa wszystkodupa
fantazja
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viamadameimperfect madameimperfect
fantazja
Reposted frombluuu bluuu
fantazja
Reposted frombluuu bluuu
fantazja
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
fantazja
5746 6514
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek

September 13 2018

fantazja
Reposted frombluuu bluuu
fantazja
3716 f424
fantazja
1833 e767
Reposted fromkarahippie karahippie
fantazja
Podnieś się z podłogi. Powiedz sobie: dzisiaj nie ma obijania (duszy o ścianę). To mój czas. Moja teraźniejszość. Dzisiaj ja wygrywam.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarna karna
fantazja
fantazja
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours vianoquestions noquestions
fantazja
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaalliwantisyou alliwantisyou
fantazja
fantazja
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viakarna karna
fantazja
fantazja
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaikari ikari
fantazja
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc... Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech... dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie... najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
fantazja
fantazja
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl