Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

fantazja
fantazja
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viasoko soko
2287 08c1 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasoko soko
fantazja
3996 bfdc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
fantazja
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx viasoko soko
fantazja
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasoko soko
fantazja
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaaurinko aurinko
fantazja
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialojournal lojournal
fantazja
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialojournal lojournal
fantazja
8529 b0c3 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viakudlaty kudlaty
fantazja
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca

June 02 2019

fantazja
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaajema ajema
fantazja
Przyjaźń jest potrzebna. Jest nieodłącznym elementem naszego życia. A życie bywa kąśliwe i nie pieści. Prawdziwy przyjaciel będzie cieszył się z twojego sukcesu i wyciągał z porażki. Zakopie dołek, będzie znieczuleniem lepszym niż przeciwbólówka. Nauczy i ogarnie: jak poprawić humor, oddalić złość, przegnać złe wieści. Będzie wiedział, kiedy należy przestać, przystopować, a kiedy zacząć: spacer, lody, marzenia, wódkę. Kiedy należy skopać tyłek, aby zmobilizować do działania. Dać po uszach, aby upomnieć. Pochwalić i poklepać po ramieniu, zapleść czas jak warkocze, wypić wino na gorzko, na słodko, kawę - bez obowiązku.
Prawdziwy przyjaciel jest jak skarbiec, w którym możesz ułożyć wszystkie korale swojego serca. I będą one tam bezpieczne: twoje emocje, tajemnice. I nie będziesz się bać.
- Kaja Kowalewska / z książki Chaos. Listy i liście
Reposted fromdelain delain viazielono zielono
fantazja
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viacalvados calvados
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viacalvados calvados
fantazja
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMarcoDW MarcoDW

May 30 2019

fantazja
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
fantazja
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaiwna naiwna

May 27 2019

fantazja
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
fantazja
3877 540d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl