Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

fantazja
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
fantazja
fantazja
2148 93fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viackisback ckisback

November 14 2019

fantazja
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko

November 07 2019

fantazja
4852 3d9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
fantazja
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
fantazja
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamessinhead messinhead
fantazja
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viahardqorem hardqorem
fantazja
fantazja

November 04 2019

fantazja

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
fantazja
2299 4a2b 500
Reposted fromcontigo contigo vialovvie lovvie
fantazja
fantazja
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
fantazja

October 31 2019

fantazja
2324 e16b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamilostki milostki
fantazja
6795 d878 500
Reposted fromFlau Flau viateisei teisei
fantazja
Będąc młodym naucz się jedynie mówić: proszę, dziękuję, przepraszam. Gdy dorośniesz, dodaj do tego słowa: tęsknię i spierdalaj, a życie nabierze innych kolorów.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
fantazja
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...