Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

fantazja

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacavebear cavebear
fantazja
fantazja
3581 6ac5 500
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna
fantazja
0601 f721
Reposted fromiamstrong iamstrong viaabsurdalna absurdalna
fantazja
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaawaken awaken
fantazja
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viaabsurdalna absurdalna

May 08 2019

fantazja
7554 51b4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
fantazja
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
fantazja
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
fantazja
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
fantazja
fantazja
1498 6ad8
Reposted fromserempoz serempoz
fantazja
9283 6f85 500
Reposted fromRowena Rowena viaKret Kret
fantazja
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viadreamadream dreamadream
fantazja
fantazja
7933 1953
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaepi epi
fantazja
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viaUncertainty Uncertainty
fantazja
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
fantazja
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
fantazja
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl